Cước taxi tải TP. Hồ Chí Minh

LOẠI XE TẢI 3,5 KM ĐẦU TỪ 3,5-15KM >15KM
Dongben (495kg) 165.000Đ 25.000Đ/KM 16.000Đ/KM
Kia (1.025kg) 210.000Đ 30.000Đ/KM 21.000Đ/KM
Fordtransit 230.000Đ 32.000Đ/KM 23.000Đ/KM
GAZ (xe van) 250.000Đ 35.000Đ/KM 24.000Đ/KM
Hyundai (1.600kg) 365.000Đ 45.000Đ/KM 26.500Đ/KM

 

Xe đi ngoại tỉnh (50km trở lên)
Sức chở Dài x Rộng x Cao Thể tích 50km -> 100km 101km/1 chiều trở lên
Xe bán tải 495kg (Dongben) 2,25m x 1,50m x 1,30m 4,38 m3 15,5 15,000đ/km
1,0 Tấn (Kia) 3,00m x 1,64m x1,82m 8,9 m3 18000 16,500đ/1km
Fordtransit 3,30m x 1,75m x 1,60m 8,9 m3 20000 19,000đ/1km
1,6 Tấn (Hyundai) 4,48m x 1,98m x 2,00m 18m3 21000 18,500đ/1km

*Ghi chú:
+ Thời gian chờ đối với các xe tải: 70.000đ/giờ
+ Thời gian chờ đối với các xe 1 tấn: 80.000đ/giờ
+ Thời gian chờ đối với dòng xe GAZ: 100.000đ/giờ
+ Thời gian chờ đối với dòng xe 1.6 tấn: 110.000đ/giờ

  • Nhận báo giá