Bảo hiểm

Q: Có bảo hiểm cho hàng hóa của tôi lúc vận chuyển không?

Trong quá trình vận chuyển và lắp đặt hàng hóa nếu có tổn thất, đổ vỡ đồ đạc, hư hỏng thiết bị sẽ được đền bù 100% giá trị đồ vật.