Đóng gói

Q: Tôi nên đóng gói đồ đạc của mình như thế nào?

Khi lựa chọn dịch vụ vận chuyển trọn gói của Thành Hưng, bạn sẽ không cần phải tự tay đóng gói bất kỳ đồ vật gì, mọi việc hãy để Thành Hưng lo cho bạn.

Q: Sau khi chuyển đến địa điểm mới, tôi có phải tự tháo gỡ những đồ đạc đã được đóng gói không?

Nhân viên của Thành Hưng sẽ phụ trách việc tháo gỡ và lắp ráp lại những đồ đạc đã được đóng gói và di chuyển.