Taxi tải Hà Nội

Trải qua hơn 26 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực taxi tải, Thành Hưng đã và đang đưa vào khai thác nhiều loại xe taxi tải với trọng tải khác nhau để đáp ứng được tối đa nhu cầu của khách hàng. Cụ thể, các loại taxi tải đang được Thành Hưng phục vụ tại Hà Nội bao gồm:

  • Xe taxi tải nhỏ 5 tạ (550kg): Kích thước thùng xe 2.1 x 1.3 x 1.3 (m)
  • Xe taxi tải SUZUKI 600kg: Kích thước thùng xe 2.46 x 1.63 x 1.69 (m)
  • Xe taxi tải KIA 1.25 tấn: Kích thước thùng xe 3.1 x 1.7 x 1.7 (m)

XEM BÁO GIÁ CHI TIẾT

Taxi Tải TP. Hồ Chí Minh

Các loại taxi tải đang được Thành Hưng phục vụ tại TP Hồ Chí Minh bao gồm:

  • Xe bán tải Dongben 495kg: Kích thước thùng xe 2.25 x 1.5 x 1.3 (m)
  • Xe taxi tải KIA 1 tấn: Kích thước thùng xe 3 x 1.64 x 1.82 (m)
  • Xe taxi tải GAZ (Xe van): Kích thước thùng xe 3.63 x 1.86 x 1.92 (m)
  • Xe taxi tải HYUNDAI 1.6 tấn: Kích thước thùng xe 4.48 x 1.98 x 2 (m)
  • Xe Ford Transit: Kích thước thùng xe 3.3 x 1.75 x 1.6 (m)

XEM BÁO GIÁ CHI TIẾT